Turvallisuusalan ammattitutkinto oppisopimuskoulutuksena

Turvallisuusalan ammattilaisia tarvitaan erilaisiin työtehtäviin valtion, kuntien ja yritysten palvelukseen. Turvallisuusalan ammattitutkinto antaa monipuoliset valmiudet näissä tehtävissä toimimiseen – samoin kuin uralla etenemiseen pidemmällekin.

» Lataa esite turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittamisesta oppisopimuskoulutuksena

Turvallisuusalan ammattitutkinto valmistaa turvallisuusvalvojaksi

Turvallisuusalan ammattitutkinto (TAT) on polku alasta kiinnostuneille, jotka ovat motivoituneita oppimaan turvallisuusalan perustaidot, ja jo alalla oleville, jotka haluavat kehittyä entistä ammattitaitoisemmiksi. Esimerkiksi hyvä tilannetaju, palvelualttius, luotettavuus ja vastuullisuus ovat tällä alalla tarvittavia ominaisuuksia.

Turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittaminen kestää noin vuoden. Tänä aikana perehdytään yksityisellä turvallisuusalalla toimimiseen useasta eri perspektiivistä. Tutkinnon tavoitteena on antaa riittävät valmiudet toimimiseen tilanteessa kuin tilanteessa, opettaa ymmärtämään omat vahvuudet ja antaa varmuutta oman osaamisen tueksi.

Koulutuksen suorittamisen jälkeen opiskelijoista on koulutettu asiakaspalvelutaitoisia, toimintavalmiita alan ammattilaisia, jotka kykenevät toimimaan useissa erilaisissa yksityisen turvallisuusalan työtehtävissä – esimerkiksi vartijoina ja järjestyksenvalvojina. Nimikkeeltään tutkinnon suorittaneet ovat turvallisuusvalvojia.

Turvallisuusalan ammattitutkinnon sisältö

Turvallisuusalan ammattitutkinto on laajuudeltaan 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta:
– Vartijan koulutus 25 osp
– Pelastustoiminta 25 osp.

Lisäksi valinnaisia osatutkintoja on suoritettava yhteensä 100 osp:
– Toiminta eri vartiointimuodoissa 25 osp
– Teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö 25 osp
– Tilannehallinta 25 osp
– Järjestyksenvalvonta 25 osp
– Kaupan turvallisuustoiminta 25 osp
– Turvatarkastus 25 osp
– Henkilösuojaus 25 osp
– Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden turvallisuusvalvonta 50 osp
– Sammutus- ja pelastustoiminta 25 osp
– Turvallisuusalan esimiestoiminta 25 osp
– Arvokuljetustoiminta 25 osp.

Turvallisuusalan ammattitutkinnon sisältö on hyvin lähellä turvallisuusalan perustutkintoa. Tutkinnon osissa on hieman eroavaisuuksia, ja turvallisuusalan perustutkinto soveltuu ensisijaisesti oppilaitosopiskeluun. Ammattitutkinto puolestaan on hyvä vaihtoehto nimenomaan oppisopimuskoulutuksena toteutettavaksi.

Turvallisuusalan ammattitutkinto joustavasti oppisopimuksella

Oppisopimus on määräaikainen sopimus, jonka aikana opiskelija kouluttautuu ammatilliseen tutkintoon tehden samalla työtä oppisopimukseen sitoutuneessa yrityksessä. Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on siis alan työpaikka, ja pohjalle tarvitaan normaali työsopimus työnantajan ja työntekijän välillä.

Oppisopimuskoulutuksessa Agmen Oy toimii yhteistyössä Turun Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa (www.turunakk.fi) ja järjestää turvallisuusalan ammattitutkintoon liittyvää tietopuolista koulutusta Turun AKK:n kanssa tehdyn keskinäisen sopimuksen puitteissa.

Jos koko tutkinnon suorittaminen ei juuri nyt tunnu tarpeelliselta, kouluttautumisessa voi keskittyä haluamiinsa turvallisuusalan ammattitutkinnon osatutkintoihin, esimerkiksi omassa työssä tarvittavien taitojen mukaisesti.

Turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittaminen oppisopimuksella on etu myös kouluttautuvan työntekijän työnantajalle. Se ei maksa mitään kummallekaan osapuolelle, opiskelu onnistuu kätevästi työtä tehdessä ja koulutus antaa työntekijälle monipuoliset edellytykset turvallisuusalalla toimimiseen. Lue lisää aiheesta täältä. »

Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä oppimista

Tutkinto suoritetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin suurin osa konkreettisesta oppimisesta tapahtuu työpaikalla. Me täydennämme koulutuspäivillä niitä osa-alueita, joita ei välttämättä pääse oppimaan omalla työpaikalla.

Ammattitutkinnossa opiskelijat pääsevät harjoittelemaan autenttisissa ympäristöissä ja oppivat ratkomaan tosielämän tilanteita.

Koulutus sisältää vahvasti käytännönläheistä skenaariopohjaista harjoittelua, teoriapohjaisten luentopäivien lisäksi. Ensin opitaan kattavasti perusteet, ja osaamista testataan ja kehitetään jatkuvasti tutkinnon edetessä.

Uskallamme väittää, ettei yksikään ammattitutkinnon lähipäivistä ole tylsä tai turha ja että jokaisen opiskelijan tiedot ja taidot pääsevät tutkinnon aikana opettavaiselle koetukselle.

Toteutamme lähiopetuspäivät lähtökohtaisesti Jyväskylässä, mutta mikäli riittävän kokoinen ryhmä saadaan kokoon, kouluttaminen onnistuu muuallakin Suomessa. Ole siis rohkeasti yhteydessä meihin!

Pelastustoiminnan tutkinnon osassa opiskelijat pääsevät testaamaan omaa toimintakykyään haastavissa hätäensiaputilanteissa.

Turvallisuusalan ammattitutkinto antaa mahdollisuuden jatko-opintoihin

Tutkinnon suorittaminen antaa valmiudet jatko-opiskeluun useaan eri suuntaan, esimerkiksi Turvallisuusalan erikoisammattitutkintoon.

Turvallisuusalan ammattitutkinto antaa myös yleisen korkeakouluhakukelpoisuuden, joten jos uratoiveina ovat esimerkiksi turvallisuusalan tradenomiopinnot, poliisiammattikorkeakoulu tai ura rajavartiolaitoksessa, antaa turvallisuusalan perustutkinto hyvän tieto- ja taitopohjan. Sen päälle voit rakentaa juuri sinun näköisesi urapolun.

Kiinnostaako turvallisuusalan ammattitutkinto?
Jos kiinnostuit, jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä. Tutkintoryhmän aloitus vaatii vähintään 10 henkilöä. Jättämällä yhteystietosi et vielä sitoudu mihinkään.

Kysy lisää turvallisuusalan ammattitutkinnosta: Janne Mönkkönen, 040 718 9869, janne.monkkonen@agmen.fi

>>> Lisätietoja turvallisuusalan ammattitutkinnosta saat Turun aikuiskoulutuskeskuksen sivuilta. <<<