TVEAT

Lue 2021 esite


Toteutus
Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon (TVEAT) koulutuksen virallisena järjestäjänä toimii Turun aikuiskoulutuskeskus. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Agmen Oy:n kanssa Jyväskylässä.

Tutkintokoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, eli kontaktiopetuksena, itseopiskeluna ja työpaikalla tapahtuvana oppimisena. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti. Arvioinnin pohjalta laaditaan koulutuksen järjestäjän, hakijan ja työpaikkaohjaajan kanssa yhdessä suunnitelma tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi. Samalla myös mahdollinen aikaisempi osaaminen huomioidaan ja hyväksiluetaan koulutuksen järjestäjän toimesta.

Tutkintoon sisältyy yhteensä 17 kontaktiopetuspäivää. Kesäkuun 2020 loppuun mennessä toteutetaan 4 kontaktiopetuspäivää. Kesän jälkeen kontaktiopetus jatkuu syyskuussa, ja tutkinto valmistuu syyskuun 2021 loppuun mennessä.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä.

Oppisopimuskoulutuksena suoritettavaan tutkintoon opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Tutkinnon suorittaminen on työnantajalle maksutonta ja työnantaja voi hakea koulutuskorvausta jokaisesta oppisopimusopiskelijasta. Myös oma yritystoiminta mahdollistaa oppisopimusopiskelun, ilman erillistä työnantajaa.

Tutkinnon tuoma ammattipätevyys
Koulutuksen hyväksytyn suorittamisen kautta saatu pätevyys antaa edellytykset toimia yksityisen turvallisuusalan elinkeinoluvan alaisen yhtiön vastaavana hoitajana. Tutkinnon läpäisseet opiskelijat voivat hakea hyväksyntää vastaavaksi hoitajaksi Poliisihallituksen yksityisen turvallisuusalan valvontayksiköltä. Tutkinto tarjoaa pätevyyden lisäksi myös laajan katsauksen turvallisuusjohtamiseen ja suunnitteluun. TVEAT opiskelu tarjoaa mahdollisuuden hankkia ammattitaitoa yksityisen turvallisuusalan esimiestehtäviin tai oman yritystoiminnan rakentamiseen. Vuoden 2020 koulutuksissa noudatetaan hallituksen suosituksia ja etäopetusta tarjotaan niiltä osin kun lähiopetusta ei voida antaa.

Tutkinnon osat
Turvallisuusalan lainsäädäntö, pakollinen 30 osp
Turvallisuussuunnittelu, pakollinen 30 osp
Turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen, valinnainen 80 osp
Turvallisuusjohtaminen, valinnainen 40 osp
   yhteensä 180 osp

Lähipäivät, kontaktiopetus

to 14.5.2020
pe 15.5.2020
to 4.6.2020
pe 5.6.2020
to 10.9.2020
pe 11.9.2020
to 29.10.2020
pe 30.10.2020
to 10.12.2020
pe 11.12.2020
to 21.1.2021
pe 22.1.2021
to 25.3.2021
pe 26.3.2021
to 20.5.2021
pe 21.5.2021
Näytöt alustavasti syyskuussa 2021.


Ilmoittaudu tästä

Tutkinnon perusteet

AGMEN