Järjestyksenvalvojan koulutus

Järjestyksenvalvojan peruskoulutus kestää 40 tuntia, jonka jälkeen voit toimia järjestyksenvalvojana. Viisi vuotta kerrallaan voimassa olevan järjestyksenvalvojan hyväksynnän voit uusia käymällä kertauskurssin.

Järjestyksenvalvojakurssi mahdollistaa työskentelyn turvallisuusalalla

Järjestyksenvalvojan toimenkuvaan kuuluu järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä onnettomuuksien ja rikosten estäminen. Järjestyksenvalvoja pitää huolen, että häiriöt poistetaan ja ihmisillä on tilaisuudessa tai alueella turvallista olla. 

Järjestyksenvalvojia tarvitaan muun muassa

Järjestyksenvalvojalta vaadittavat ominaisuudet ja koulutus

Lain mukaan (LYTP § 35) järjestyksenvalvojana voi toimia henkilö, joka 

Järjestyksenvalvojat työskentelevät tapahtumien ja ihmisten turvallisuuden parissa. Työssä tarvitaan kykyä kohdata erilaisia ihmisiä ja halua tehdä asiakaspalvelutyötä. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat tärkeä osa järjestyksenvalvojan osaamista. Työssä tulee vastaan monenlaisia tilanteita, joissa tarvitaan kykyä keskustella ja säilyttää oma maltti. 

Paineensietokyky on toinen oleellinen ominaisuus, jota järjestyksenvalvojan työssä tarvitaan. Hyvä fyysinen kestävyys on myös tarpeen, sillä työ sisältää paljon seisomista sekä liikkumista. 

Järjestyksenvalvojana toimiminen edellyttää aina järjestyksenvalvojakurssin suorittamista ja poliisiviranomaisen hyväksyntää järjestyksenvalvojaksi.

Järjestyksenvalvojana tarvitset kykyä toimia erilaisissa tilanteissa, halua toimia ihmisten kanssa, tiimityötaitoja sekä vastuullista ja motivoitunutta asennetta.  

Järjestyksenvalvojan peruskurssi (40 ot)

Voit hankkia järjestyksenvalvojan pätevyyden 40 oppituntia kestävällä järjestyksenvalvojan peruskurssilla.

 Peruskurssin sisältö 40 ot jakautuu karkeasti kahteen osaan: noin 20 tuntia on teoriaa, ja toinen puolikas käytännön läheisiä harjoituksia. Agmen järjestää Jyväskylässä kursseja tavallisesti kahden viikonlopun mittaisena päiväopetuksena. Teoriaopetukseen on mahdollista osallistua myös etäopetuksella ympäri Suomen, mutta käytännönläheiset aiheet vaativat paikallaolon. 

Kurssin jälkeen voit hakea poliisilta hyväksyntää järjestyksenvalvojaksi, joka on voimassa enintään viisi vuotta kerrallaan.  

» Lue lisää Järjestyksenvalvojakurssista

Järjestyksenvalvojan kertauskurssi (8 ot)

Järjestyksenvalvojan hyväksyntä on voimassa viiden vuoden ajan, jonka jälkeen se pitää uusia, jos haluat jatkaa töiden parissa. Uutta hyväksyntää varten edellytetään kahdeksan tunnin järjestyksenvalvojan kertauskurssin suorittamista.

» Lue lisää kertauskurssista

Poliisin ja rajavartiolaitoksen avuksi asetettu järjestyksenvalvoja, PRJV

Poliisin ja rajavartiolaitoksen avuksi asetettu järjestyksenvalvoja tarvitsee järjestyksenvalvojan koulutuksen lisäksi myös vartijan koulutuksen, 120 oppituntia. Työskennelläkseen PRJV:na henkilön on täytettävä sekä vartijaksi että järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen ehdot. Suurin ero vartijaksi ja järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen välillä on yläikäraja: vartijana, tai edelleen PRJV:nä ei voi työskennellä enää 68 vuotta täytettyään. PRJV -toimeksiantoja saa vastaanottaa vain turvallisuusalan elinkeinoluvan haltija.

PRJV on julkisten tilojen järjestyksenvalvoja
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista § 28 määrittää PRJV:n mahdollisiksi toimialueiksi
1) terveyden- tai sosiaalihuollon toimipisteen, 2) Kansaneläkelaitoksen toimipisteen, 3) työ- ja elinkeinotoimiston, 4) kauppakeskuksen, 5) liikenneaseman, 6) sataman, 7) lentokentän, 8) junan, bussin, metron tai raitiovaunun, sekä 9) vastaanotto- ja järjestelykeskuksen.

PRJV:n, tai tuttavallisemmin PORA-JV:n, toimivalta poikkeaa hieman järjestyksenvalvojan toimivallasta. Pääsyn estämisen oikeutta PRJV:llä ei ole, eikä myöskään toimialueella olevan turvallisuustarkastusta saa tehdä kuin vasta mahdollisen kiinniottamisen jälkeen. Näillä rajauksilla on katsottu edistettävän perustuslaillisia yksilön vapauteen liittyviä oikeuksia.