Voimankäytön koulutukset

Voimankäytön kertaus vahvistaa ammattiosaamista

Tarjoamme koko kirjon yksityisen turvallisuusalan voimankäyttökoulutuksia, joita ovat fyysisen voimankäytön perusteet, kaasusumuttimen käyttäjäkoulutus, teleskooppipatukan käyttäjäkoulutus, järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus ja voimankäyttövälineiden kertauskoulutus.

>>> Katso koulutuskalenteristamme tulevat voimankäytön koulutukset. <<<

Fyysisen voimankäytön perusteet (6 ot)

Fyysisen voimankäytön perusteet -koulutus sisältyy järjestyksenvalvojan peruskurssiin (40 ot) ja vartijan koulutukseen (80 ot) ja se toimii perustana ja pääsyvaatimuksena kaikelle muulle voimankäytön koulutukselle.

Koulutuksen lakisääteinen vähimmäiskesto on kuusi oppituntia (6 ot) ja se sisältää fyysisen voimankäytön perustekniikoiden harjoittelua sekä käsirautojen ja vinyylipatukan (pampun) käyttäjäkoulutuksen.

Koulutus soveltuu kaikille ikään tai fyysisiin ominaisuuksiin katsomatta.

Fyysisen voimankäytön perusteet luo pohjan työturvalliselle toiminnalle turvallisuusalan työtehtävissä.

Kaasusumutinkoulutus (5 ot)

Kaasusumutinkoulutus antaa tarvittavat perusteet kaasusumuttimen oikeaoppiseen käyttöön tilanteesta riippumatta. 

Yksityisen turvallisuusalan työtehtäviä varten koulutukseen osallistuvilta edellytetään vartijan tai järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen sekä fyysisen voimankäytön perusteet -koulutuksen hyväksyttyä suorittamista.

Koulutuksen lakisääteinen vähimmäiskesto on viisi oppituntia (5ot).

Koulutus soveltuu myös niille, jotka ammattinsa tai muun hyväksyttävän syyn nojalla ovat saaneet poliisilta alustavan hyväksynnän kaasusumuttimen kantamiseen. 

Koulutus koostuu teoriaopinnoista ja fyysisistä harjoitteista. Kurssin aikana opit välineen turvallisen ja oikeaoppisen käsittelyn, kaasusumutinta koskevaa lainsäädäntöä ja konkreettisesti kuinka väline otetaan esille ja miten sitä käytetään. 

Kaasusumutinkoulutuksessa saavutetaan riittävä tietotaito ja varmuus kaasusumuttimen oikeaoppiselle käytölle työtehtävissä.

Teleskooppipatukkakoulutus (5 ot)

Teleskooppipatukan käyttäjäkoulutus on tarkoitettu järjestyksenvalvojan ja/tai vartijan työtehtävissä työskenteleville henkilöille.

Koulutukseen osallistuvilta edellytetään vartijan tai järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen sekä fyysisen voimankäytön perusteet -koulutuksen hyväksyttyä suorittamista. 

Koulutuksen lakisääteinen vähimmäiskesto on viisi oppituntia (5ot).

Kurssilla opit teleskooppipatukan turvallisen ja tehokkaan käytön ja välinettä koskevan lainsäädännön perusteet. Koulutus koostuu teoriaopinnoista ja fyysisistä harjoitteista. Fyysiset harjoitteet antavat pohjaa lyömistekniikalle, välineen esilleottamiselle ja sen koteloimiselle. 

Teleskooppipatukan käyttäjäkoulutuksessa saavutetaan riittävä tietotaito jolla mahdollistetaan turvallinen omatoiminen harjoittelu sekä käyttö ja kantaminen työelämässä.

Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus (24 ot)

Voimankäytön lisäkoulutuksessa perehdytään 2017 voimaan tulleen uuden voimankäytön matriisin yksilö- ja paritekniikoihin.

Koulutuksen ydintavoitteena on luoda uusia ratkaisumalleja oppilaiden toimintavarmuuden lisäämiseksi voimakeinojen oikeaoppisessa valinnassa ja käytössä. Koulutuksessa kerrataan jo opittuja taitoja ja välineiden käyttöä ja pyritään lisäämään toimintavarmuuden lisäksi myös ymmärrystä omista vahvuuksista yksin ja parin kanssa toimiessa.

Voimankäytön lisäkoulutuksessa löydetään jokaiselle suorittajalle soveltuvat voimankäytön tekniikat ja luodaan toimintavarmuuttaa omaan, tarkastelun kestävään voimankäyttöön.

Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutuksen lakisääteinen vähimmäiskesto on 16 oppituntia (16ot). Järjestämme koulutuksen kuitenkin ajallisesti laajempana kokonaisuutena (24ot), parhaan mahdollisen oppimistuloksen saavuttamiseksi.

Poliisilla on oikeus vaatia hyväksytysti suoritettua järjestyksenvalvojan lisävoimankäyttökoulutusta tietyissä vaativissa työtehtävissä työskenteleviltä järjestyksenvalvojilta.

Kurssille osallistuvilta edellytetään fyysisen voimankäytön perusteiden sekä kaasusumuttimen käyttäjäkoulutuksen hyväksyttyä suorittamista. 

Voimankäyttövälineiden kertauskoulutus (8 ot)

Voimankäyttövälineiden kertauskoulutus on tarkoitettu niille turvallisuusalan elinkeinoluvallisen toimijan palveluksessa toimiville yksityisen turvallisuusalan työntekijöille, jotka haluavat työtehtävissään kantaa voimankäyttövälineitä.

Voimankäyttövälineiden kertaus tulee suorittaa vuosittain, aina vuoden sisällä aiemman hyväksytyn suorittamisen jälkeen. Mikäli kertaus jää kuitenkin suorittamatta syystä tai toisesta, täytyy kaikki voimakäyttövälineet jättää kaapinpohjalle seuraavaan työvuoroon mentäessä. Välineet voi taas virittää uudemman kerran vyölle, kun kertaus on hyväksytysti suoritettu. 

Koulutus on kestoltaan kahdeksan oppituntia (8ot), joiden aikana kerrataan voimankäytön teoriaa sekä fyysisen voimankäytön perusteiden tekniikoita, joihin kuuluu mm. käsirautojen ja patukan käytön kertausta. Teorian jafyysisen voimankäytön perusteiden lisäksi kaasusumutinkoulutuksen ja/tai teleskooppipatukan käyttäjäkoulutuksen hyväksytysti suorittaneet kertaavat myös kyseiset välineet.

Kurssin aikana pyritään kertaamisen lisäksi saamaan suorittajalle varmuutta omaan tekemiseen sekä kehittämään jokaisen yksilön kykyä suoriutua tilanteesta kuin tilanteesta. 

Mikäli tahdot kerrata voimankäyttöä aidosti ammattitaitoasi kehittävässä ympäristössä, tämä kurssi on valintasi.