Vartijan koulutus 80 h

Vartijan koulutuksen kesto on kymmenen kahdeksan tunnin työpäivää, tavallisesti kaksi normaalia työviikkoa. Ensimmäisen viikon teoriaosiot voi opiskella  joko kontaktiopetuksessa Jyväskylässä tai etänä. Jälkimmäinen viikko on kontaktiopetusta ja sisällöltään pääosin käytännön harjoituksia. Kurssilla on jatkuva läsnäolopakko. Räätälöimme kurssisisältöjä tapauskohtaisesti.

Vartijan koulutus 80 h on jatkokurssi väliaikaisen vartijan koulutukselle

Vartijan koulutus on tarkoitettu väliaikaisen vartijan koulutuksen hyväksytysti suorittaneille henkilöille, jotka haluavat toimia vartijoina enemmän kuin neljä kuukautta. Kahden viikon pituinen koulutus koostuu 80 oppitunnista teoriaa sekä käytännön harjoitteista ja on edellytyksenä viiden vuoden vartijakortin myöntämiselle.

Vartijan koulutuksen sisältö:

Kurssin läpäisemisen ehtona on hyväksytysti suoritettu koe (min. 60/100p), joka järjestetään kurssin päätteeksi. Vartijaksi hyväksyntää voit hakea poliisilta hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen.

Vartijan koulutuksessa opitaan tarpeellisen lainsäädännön lisäksi myös vartijan toiminnan kannalta olennaisia käytännön taitoja.

Vartijakortti on voimassa viisi vuotta kerrallaan

Kun olet saanut poliisilta vartijakortin, voit toimia vakituisena vartijana viiden vuoden ajan. Vartijakortti on kuitenkin voimassa enintään siihen asti, kun täytät 68 vuotta. 

Jatkaaksesi vartijan työtä viiden vuoden jälkeen sinun ei tarvitse uusia koulutusta, vaan riittää, että haet poliisilta uutta vartijakorttia. Kortti myönnetään aina viideksi vuodeksi kerrallaan.

Vartijan peruskoulutuksen järjestämiseen tarvitaan lainsäädännön mukaan turvallisuusalan koulutuksen järjestämislupa. Agmen Oy toimii Turun aikuiskoulutuskeskuksen (www.turunakk.fi) kanssa yhteistyössä keskinäisen sopimuksen puitteissa. Koulutuksen virallinen järjestäjä on siis Turun aikuiskoulutuskeskus, joka tarkastaa kokeet ja myöntää todistukset. Agmen Oy vastaa tietopuolisen opetuksen tuottamisesta.

>>> Katso koulutuskalenteristamme tulevat vartijan koulutukset. <<<