Väliaikaisen vartijan koulutus 40 h

Väliaikaisen vartijan koulutukset järjestetään Jyväskylässä päiväopetuksena. Koulutus antaa oikeuden toimia neljä kuukautta väliaikaisena vartijana ja mahdollisuuden jatkaa vartijan koulutukseen (80 h).

Väliaikaisen vartijan koulutus

Ensimmäinen askel vartijaksi kouluttautumisessa on väliaikaisen vartijan koulutus, joka on kestoltaan 40 tuntia. Koulutuksesta saat perustiedot ja -taidot vartijana työskentelyyn sekä tietoa yksityistä turvallisuusalaa säätelevästä lainsäädännöstä. 

Koulutus sopii alasta kiinnostuneille ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan alalle soveltuville henkilöille, jolla on nuhteeton tausta. Lue lisää vaatimuksista vartijan työhön täältä.

Väliaikaisen vartijan koulutus järjestetään viikon mittaisena tiiviinä kurssina, johon voit osallistua joko paikan päällä tai etäyhteydellä. Kurssin päätteeksi on koe, jonka suoritetaan aina paikan päällä Jyväskylässä. Tapauskohtaisesti voimme sopia toisen paikan väliaikaisen vartijan loppukokeen suorittamista varten. Läpäistyäsi kokeen (min. 36/60p) voit hakea poliisilta hyväksyntää työskentelyyn väliaikaisena vartijana. Nykylainsäädännön mukaan väliaikaisen vartijan hyväksyntä on voimassa enintään neljä kuukautta.

Väliaikaisen vartijan koulutuksen sisältö:

Väliaikaisen vartijan koulutuksen kautta saat perustiedot vartijana työskentelyyn ja mahdollisuuden päästä nopeasti töihin kiinni.

Väliaikainen vartijakortti avaa pääsyn työelämään

Henkilö, joka on suorittanut väliaikaisen vartijan koulutuksen (40 h) ja täyttää muut lainsäädännön asettamat vaatimukset voidaan hyväksyä väliaikaiseksi vartijaksi neljän kuukauden ajaksi. Kauttamme löytyy usein työmahdollisuuksia, joissa pääset hankkimaan työkokemusta alalta.  

Jos haluat jatkaa työskentelyä vartijana, sinun on viimeistään neljän kuukauden väliaikaisena vartijan työskentelyn jälkeen suoritettava myös vartijan koulutus (80 ot). Kurssin läpäisemisen jälkeen voit hakea poliisilta viiden vuoden vartijakorttia.

» Lue lisää vartijan koulutus 80 ot -kurssista

Vartijan peruskoulutuksen järjestämiseen tarvitaan lainsäädännön mukaan oppilaitoksen järjestämislupa. Agmen Oy toimii Turun aikuiskoulutuskeskuksen (www.turunakk.fi) kanssa yhteistyössä keskinäisen sopimuksen puitteissa. Koulutuksen virallinen järjestäjä on siis Turun aikuiskoulutuskeskus, joka tarkastaa kokeet ja myöntää todistukset. Agmen Oy vastaa tietopuolisen opetuksen tuottamisesta.

>>> Katso koulutuskalenteristamme tulevat vartijan koulutukset. <<<