Vartijan koulutus

Vartijan koulutus koostuu kahdesta erillisestä koulutuksesta. Jo ensimmäisen 40 tunnin koulutuksen jälkeen pääset työelämään, ja syvennät osaamistasi myöhemmin 80 tunnin vartijan koulutuksella.

Vartijakoulutus antaa valmiudet toimia yksityisellä turvallisuusalalla

Yksityinen turvallisuusala on ollut jatkuvassa kasvussa sekä liikevaihdolla että henkilöstömäärällä mitattuna koko 2000-luvun ajan. Vartijoita tarvitaan hyvin monenlaisissa työtehtävissä, joissa vaaditaan myös erilaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia. Vartijan tehtävänä on suojata omaisuutta tai ihmisten koskemattomuutta vartiointialueella. Käytännössä tämä lakiin kirjattu yleisluontoinen ilmaisu voi tarkoittaa esimerkiksi

Vartijoiden työkohteita ovat edellisten lisäksi esimerkiksi julkishallinnon kohteet, ostoskeskukset, sairaalat, teollisuuslaitokset ja myös muut erilaiset yksityiset kohteet. Vartijat työskentelevät yksityisen turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijoiden palveluksessa, eli tuttavallisemmin vartiointiliikkeissä.

Vartijalta vaadittavat ominaisuudet ja koulutus

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (§10) määrittää, että vartijaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka:

Vartijan työssä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, sillä ammatissa ollaan tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa. Vaikeissakin asiakastilanteissa keskustelulla on tärkeä merkitys. Työympäristöt voivat myös olla haastavia, joten terveestä itsetunnosta ja paineensietokyvystä on hyötyä. Hyvä fyysinen kunto on eduksi, sillä vartija saa työssään kävellä ja seisoa verrattain paljon.

Lisäksi vartijana toimiminen edellyttää aina vartijan koulutuksen suorittamista ja poliisiviranomaisen myöntämää vartijakorttia.

Turvallisuusalalla oikeanlainen asenne ja motivaatio työskentelyyn on tärkeää. Vartijan työssä tarvitaan hyvää tilannetajua, asiakaspalveluhenkisyyttä, vastuullisuutta ja ongelmanratkaisukykyä.

>>> Katso koulutuskalenteristamme tulevat väliaikaisen vartijan koulutukset. <<<

Vartijan peruskoulutus

Vartijaksi voit opiskella joko suorittamalla vartijan peruskoulutuksen tai toisen asteen turvallisuusalan ammattitutkinnon tai perustutkinnon. Vartijan peruskoulutus on näistä lyhyin reitti alalle: se kestää yhteensä 120 oppituntia, ja se on jaettu kahteen kurssiin:

1) Väliaikaisen vartijan koulutus, kesto 40 oppituntia 

Väliaikaisen vartijan koulutukset järjestetään Jyväskylässä päiväopetuksena, mutta opetukseen on mahdollista osallistua myös etäopetuksella ympäri Suomen. Tutkinnon päättökoe tulee suorittaa paikan päällä Jyväskylässä. Tapauskohtaisesti voimme sopia toisen paikan väliaikaisen vartijan loppukokeen suorittamista varten.

Koulutus antaa oikeuden toimia neljä kuukautta väliaikaisena vartijana ja mahdollisuuden jatkaa vartijan koulutukseen (80 h).

» Lue lisää väliaikaisen vartijan koulutuksesta

2) Vartijan koulutus, kesto 80 oppituntia

Vartijan koulutus on tarkoitettu väliaikaisen vartijan koulutuksen hyväksytysti suorittaneille henkilöille, jotka haluavat toimia vartijoina enemmän kuin neljä kuukautta. Hyväksytyn kurssisuorituksen jälkeen voit hakea viiden vuoden vartijakorttia.

» Lue lisää vartijan koulutuksesta

Väliaikaisen vartijan koulutus 40 h ja vartijan koulutus 80 h ovat molemmat osa turvallisuusalan ammattitutkintoa. Jos haluat jatkaa opiskelua ammattitutkintoon asti, sinulla on siis näiden kurssien myötä jo osa tutkinnosta suoritettuna. Agmenin kautta voit suorittaa turvallisuusalan ammattitutkinnon oppisopimuskoulutuksena.

>>> Katso koulutuskalenteristamme tulevat vartijan koulutukset. <<<