Tiedot – Taidot – Asenne

Agmen on paikka heille jotka tahtovat kehittyä alansa parhaiksi.

Turvallisuusalan koulutus

Agmenin koulutukset valmistavat riittävillä tiedoilla, taidoilla ja asenteella varustettuja yksityisen turvallisuusalan ammattilaisia, sen kaikille osa-alueille.

Tarjoamme myös yrityksille ja yksityishenkilöille koulutuksia mm. erilaisten uhkatilanteiden hallintaan, pelastustoimintaan ja ensiapuun. 

Laadukkaissa oppimisympäristöissä Jyväskylän Crazy Townilla tapahtuvat koulutuksemme sisältävät teoriapohjan lisäksi kuinka asiat tehdään käytännössä. Ammattitaitoiset kouluttajamme varmistavat laadukkaan koulutuksen ja sen myötä myös oppilaiden ammattitaidon koulutuksen jälkeen. 

Koulutustarjontamme sisältää laadukkaita ja monipuolisia koulutuskokonaisuuksia ja tarjoamme räätälöityjä koulutuksia niitä tarvitseville. Koulutuspalveluitamme on mahdollista saada tilauksesta kaikkialle Suomeen.

>>> Tutustu tuleviin koulutuksiin koulutuskalenterissamme. <<<

Oli kyseessä sitten henkilökohtaisten tietojen ja taitojen kehittäminen tai kertaaminen, tarjoamme sinulle tai henkilökunnallesi parhaan mahdollisen ympäristön oppia ja kehittyä.

Turvallisuusalan tutkintotasoinen koulutus

Tutkintokoulutuksissa koulutuksen järjestäjänä on Turun aikuiskoulutuskeskus (www.turunakk.fi) joka hankkii tietopuolisen opetuksen Agmen Oy:ltä. Tarjoamamme tutkintokoulutukset ovat turvallisuusalan ammattitutkinto ja turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto.

Turvallisuusalan ammattitutkinto on polku niille alasta kiinnostuneille jotka ovat motivoituneita kehittämään itseään ja niille jo alalla oleville, jotka haluavat aidosti kehittyä alallaan. Turvallisuusalan ammattitutkinto on noin vuoden kestävä tutkinto, jonka aikana perehdytään syvemmin yksityisellä turvallisuusalalla toimimiseen useasta eri perspektiivistä. Tutkinnon tavoitteena on antaa valmiuksia toimimiseen tilanteessa kuin tilanteessa ja opettaa ymmärtämään omat vahvuudet ja antaa varmuutta oman osaamisen tueksi.

>>> Lue lisää turvallisuusalan ammattitutkinnosta.<<<

Turvallisuusalan ammattitutkinnossa paneudutaan tietopuolisen osaamisen ja käytännön taitojen kehittämisen lisäksi myös koulutettavien henkilöiden ulkoiseen olemukseen ja ulosantiin.

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto (TVEAT) on turvallisuusalan esimieskoulutus, joka antaa hyvän ja monipuolisen pohjan esimiestehtävissä toimimiseen, mutta antaa lisäoppia ja lakitietämystä myös niille, joilla ei ensisijaisena tavoitteena välttämättä ole esimiestehtävät. Myös kenttätyöntekijä voi hyötyä erikoisammattitutkinnostamme monipuolisesti.  Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto antaa valmiudet hakea pätevyyttä toimia turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa esimerkiksi vastaavana hoitajana tai muissa esimiestehtävissä. 

>>> Lue lisää turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnosta. <<<

Vartijan koulutus

Meillä on mahdollista osallistua Turun aikuiskoulutuskeskuksen (www.turunakk.fi) järjestämiin väliaikaisen vartijan ja vartijan koulutuksiin.

Väliaikaisen vartijan koulutus on 40 oppituntia kestävä koulutus, joka on ensimmäinen askel työskentelyyn vartijana ja mahdollistaa hyväksynnän jälkeen neljän kuukauden kestoisen työskentelyn väliaikaisena vartijana.

Vartijan koulutus on 80 oppituntia kestävä jatkokoulutus joka on tarkoitettu väliaikaisen vartijan koulutuksen hyväksytysti suorittaneille henkilöille, jotka haluavat toimia vartijoina enemmän kuin neljä kuukautta.

>>> Lue lisää alkavista vartijan koulutuksista. <<<

Järjestyksenvalvojan koulutus

Järjestämme järjestyksenvalvojan peruskursseja ja järjestyksenvalvojan kertauskoulutuksia tasaisesti ympäri vuoden sekä tilauskoulutuksina joustavasti asiakkaan tarpeen mukaan.

Järjestyksenvalvojan peruskurssi on 40 oppituntia kestävä koulutus, joka mahdollistaa hyväksynnän jälkeen toimimisen järjestyksenvalvojan työtehtävissä.

Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus on 8 oppitunnin kestoinen koulutus jonka hyväksytty suoritettamine mahdollistaa uuden hyväksynnän hakemisen poliisilta.

>>> Lue lisää järjestämistämme järjestyksenvalvojan koulutuksista. <<<

Voimankäytön koulutus

Tarjoamme kaikkia yksityisen turvallisuusalan voimankäytön koulutuksia vartijoille, järjestyksenvalvojille kuin muillekin soveltuville tahoille. Koulutustarjontaamme kuuluvat fyysisen voimankäytön perusteet, kaasusumuttimen käyttäjäkoulutus, teleskooppipatukan käyttäjäkoulutus, järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus ja voimankäyttövälineiden kertauskoulutus.

>>> Lue lisää järjestämistämme voimankäytön koulutuksista. <<<

Voimankäytön koulutuksissa opiskelijat otetaan huomioon yksilöinä joiden tietoja ja taitoja kehitetään tukevassa ja laadukkaassa oppimisympäristössä.

Vartijan ampuma-asekoulutus

Tarjoamme myös vartijan ampuma-asekoulutusta ja ampuma-aseen kertauskoulutusta. Koulutukset on suunnattu niille jotka vartijan työssään tarvitsevat ampuma-asetta sekä muuten koulutuksesta kiinnostuneilla ja urallaan etenemään pyrkiville. 

>>> Lue lisää vartijan ampuma-asekoulutuksista. <<<

Vartijan ampuma-asekoulutuksissa saavutetaan riittävä taso ampuma-aseen turvalliseen ja oikeaoppiseen kantamiseen työtehtävissä.

Muut turvallisuusalan koulutustuotteet

Järjestämme tasaisin väliajoin sekä tilauksesta myös seuraavia koulutuskokonaisuuksia:

Tulityökorttikoulutus

Työturvakorttikoulutus

Alkusammutuskoulutus

EFR-ensiapukoulutus

Uhkatilanteiden hallinta

Vesipelastuskoulutus

Jos kaipaamaanne koulutusta ei löydy, olkaa meihin yhteydessä. Laajan yhteistyöverkostomme kautta löydämme varmasti ratkaisun koulutustarpeeseenne.

>>> Lue lisää laajasta koulutustarjonnastamme. <<<

Vesipelastuskoulutuksessa opitaan ja harjoitellaan turvalliset toimintatavat veden varaan jouduttaessa ja itsensä ja muiden pelastamisessa.