Muut koulutukset

Agmen järjestää yksityisen turvallisuusalan koulutusten lisäksi myös muita asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia.

>>> Katso koulutuskalenteristamme tulevat koulutukset. <<<

Tulityökorttikoulutus (8 ot)

Tulityökurssin tavoitteena on herättää työntekijät ennalta ehkäisemään tulityöonnettomuuksien synty. Kurssilla opitaan keskeinen ohjaava lainsäädäntö ja ohjeistus sekä eri osapuolten vastuut. Kurssin jälkeen ymmärretään tulityön ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkitys sekä osataan tehdä työ turvallisesti.

Tulityökurssin kesto on 8 tuntia ja se sisältää kuusi oppituntia teoriaa, suojaus- ja alkusammutusharjoitukset sekä kokeen.

Koulutukseen sisältyy seuraavat osa-alueet: 

 • Tulityöt turvallisesti
 • Vastuut ja velvollisuudet
 • Tulityöriskit eri toimintaympäristöissä
 • Turvatoimet eri toimintaympäristöissä ja suojausharjoitus, turvallisuus
 • Toiminta onnettomuustilanteessa
 • Alkusammutusharjoitus
 • Koe, kysymysten käsittely ja kurssin päättäminen

>>> Lue lisää tulityökorttikoulutuksista (www.spek.fi) <<<

Työturvallisuuskorttikoulutus (8 ot)

Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi. Työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin hyväksyttyä suorittamista.

Kortti on voimassa viisi vuotta. Työturvallisuuskortin käyttöönotto on  vapaaehtoista, mutta useat tilaajayritykset edellyttävät alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortin.

Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on:

 • parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä
 • tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla
 • antaa perustietoa työsuojelusta
 • vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta
 • herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen
 • pyrkiä vähentämään työtapaturmia, vaaratilanteita ja haitallista kuormittumista

>>> Lue lisää työturvallisuuskorttikoulutuksista (www.tyoturvallisuuskortti.fi) <<<

EFR-ensiapukoulutus (8 ot)

EFR-ensiapukoulutus

Emergency First Response Primary Care (hätäensiapu) opettaa osallistujat toimimaan henkeä uhkaavissa onnettomuuksissa. Kurssilla keskitytään henkeä pelastavaan ensiapuun teoriaopinnoissa, taitojen harjoitteluosassa ja realistisissa skenaarioharjoitteissa. Kurssi antaa valmiudet ja rohkeutta toimia hätätilanteissa.

Kurssilla opetettavia taitoja ovat:

 • Tilannearvio
 • Suojainten käyttö
 • Ensiarviointi
 • Painelu – puhalluselvytys, rintakehän painallukset
 • Painelu – puhalluselvytys, painallukset yhdistettynä puhallukseen
 • Tukehtumaisillaan olevan aikuisen auttaminen
 • Suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
 • Shokin hoito
 • Selkärankavamman ensiapu

Valinnaiset taidot:

 • Automaattisen sydämentahdistimen käyttö (AED)
 • Ensiapuhapen anto

Kurssi sisältää suomenkielisen itseopiskelukirjan ja opetusvideon.

>>> Lue lisää EFR -ensiapukoulutuksista (www.efr.fi) <<<

Alkusammutuskoulutus – AS1 (2 ot)

Alkusammutuskoulutus – erinomaista turvaa yrityksille

Ymmärtämällä riskit ja osaamalla alkusammutustaidot moni pahoja seurauksia aiheuttanut tulipalo olisi voitu sammuttaa alkuunsa. Yrityksissä alkusammutuksen osaava henkilökunta voi turvata toiminnan jatkuvuuden.

Alkusammutuskoulutuksen tavoitteena on antaa riittävät taidot palonalkujen sammuttamiseen ja näin vähentää tulipaloista aiheutuvia vahinkoja. Alkusammutukseen liittyvät oleellisesti palamisen perusedellytysten tunnistaminen, alkusammutusvälineet ja -menetelmät.

Kurssi opettaa myös tunnistamaan palovaaran aiheuttajia ja ehkäisemään vaaratilanteita.

Alkusammutuskoulutus AS 1 on kestoltaan kaksi tuntia

AS 1 -koulutus sisältää yhden teoriatunnin ja alkusammutusharjoituksen – yhteiskestoltaan kaksi tuntia. Sammutusharjoitus sisältää sammutuspeitteen ja käsisammuttimen käyttöharjoituksia

>>> Lue lisää alkusammutuskoulutuksista (www.spek.fi) <<<

Vesipelastuskoulutus (5 ot)

Vesipelastuskoulutuksessa tutustutaan veden vaikutukseen omaa ja muiden turvallisuutta huomioidessa. Koulutuksessa opetellaan turvallisia toimintatapoja miten toimia veden varaan jouduttaessa sekä miten oma turvallisuus huomioiden voidaan pelastaa muita veden varaan joutuneita.

Koulutus koostuu teoriaosuudesta sekä sisäaltaassa suoritettavasta käytännön harjoittelusta.