Opettajat tarvitsevat taitoja hallita uhkaavia tilanteita

“Hirveitä tilanteita, kun ei ole tottunut fyysisen väkivallan uhkaan.” Näin totesi eräs opettaja, kun kysyimme kokemuksia uhkaaviksi koetuista tilanteista omassa työssä. Tämä on todellisuutta monissa kouluissa. Oppilaiden häiriökäyttäytymistä ja väkivaltaisia tilanteita tulee eteen, eikä opettajalla ole tarpeeksi tietämystä ja kokemusta siitä, kuinka toimia.  

Monenlaiset niin opettajiin kuin toisiin oppilaisiin kohdistuvat tilanteet ovat lisääntyneet joissain kouluissa runsaastikin. Epätietoisuus siitä, kuinka voi toimia ja mitä voi tehdä, aiheuttaa stressiä.

Kuitenkin opettajalla on lain mukaan oikeus poistaa häiritsevästi käyttäytyvä oppilas tilasta sekä suojella itseään tai toista hätävarjeluna. Hätävarjelu on lakitermi, ja se tunnetaan kansankielisellä synonyymilla itsepuolustus. Samalla kuitenkin joutuu pohtimaan omaa oikeusturvaa. On tilanteita, joissa opettaja on saanut pahoinpitelysyytteen aiheutetusta mustelmasta. 

Vaikka vakavia tilanteita ei olisikaan omassa työympäristössä sattunut, lisää jo tietoisuus niiden mahdollisuudesta kuormitusta. Mitä jos tällainen tilanne tulee eteen? Siksi on todella tärkeää, että opettajat saavat riittävästi perehdytystä ja täydennyskoulutusta kohdata näitä tilanteita. 

Konkreettisia keinoja selvitä haastavista tilanteista

Lakikielestä tuleva voimakeinot-sana saattaa opettajan korvaan kuulostaa vieraalta.  “Meidän periaate on, että voimakeinoja opetetaan, jotta niitä ei tarvitsisi joutua käyttämään, “ Agmenin toimitusjohtaja Janne Mönkkönen korostaa. Tavoite on antaa keinoja ja ymmärrystä siitä, miten päättää tilanne ilman fyysistä kosketusta. 

Puhuminen on aina ensisijainen keino ratkoa tilanne, oli kyse aikuisista tai lapsista.

Valitettavasti arjessa se ei kuitenkaan aina riitä. Lapsista ja nuorista puhuttaessa on selvää, että tilanteisiin tarvitaan herkkyyttä ja osaamista. Silloin on kaikkien turvallisuuden kannalta tärkeää, että tilanteessa olevalla aikuisella on käytössään harjoiteltuja menetelmiä, joita hän voi hyödyntää.

Opettajalle jo pelkkä tietoisuus siitä, että itsellä on keinoja toimia, lisää varmuutta ja itseluottamusta niissäkin tilanteissa, kun kollegaa ei ole tilanteessa auttamassa. Se tuo rauhaa tilanteisiin ja ehkäisee ylireagointeja. Tieto käytössä olevista toimintatavoista hillitsee myös tilanteisiin liittyviä pelkoja.

Turvallinen työympäristö on kaikkien oikeus

Koulussa tulee mahdollistaa ympäristö, jossa lapset ja nuoret oppivat elämässä tärkeitä taitoja ja tietoja. Lisääntyvä lasten ja nuorten häiriökäyttäytyminen ja väkivaltaiset tilanteet ovat uhka koulujen turvallisuudelle. Jos käytökseen ei reagoida jo kouluaikana, kasvavat haasteet tulevaisuudessa. Siksi tekoja tarvitaan nyt, jotta koulut pysyvät turvallisina paikkoina oppia ja työskennellä. Moniin toimiin onkin jo ryhdytty ja väkivallan syitä tunnistettu. 

Asiat eivät kuitenkaan korjaannu hetkessä. “Ei voida taata, ettei uhkaavia kohtaamisia tulisi joskus vastaan”, Mönkkönen toteaa. Kun opettajat saavat tukea ja osaamista toimia näissä tilanteissa, se voi toimia ennaltaehkäisevästi tulevaan. Oppilaat näkevät, että häiriköintiin puututaan ammattitaitoisesti jo alusta asti.
Tarjoamme pilottikoulutusta, joka on suunnattu erityisesti opettajille ja kouluympäristöön. Se tukee omassa työssä tärkeiden turvallisuustaitojen vahvistamista. Muotoilemme kurssin sisältöä tilaajan tarpeiden mukaan.

Kurssilla voidaan käsitellä esimerkiksi

Kurssi auttaa ylläpitämään opettajien ja oppilaiden turvallisuutta, jotta mahdollisimman monelta ikävältä tilanteelta vältyttäisiin nyt ja tulevaisuudessa!

Mikäli tällainen pilottikoulutus kiinnostaa, jätä yhteystietosi ja olemme yhteydessä!

Nimi(Required)