TAT

Turvallisuusalan ammattitutkinto

Oppisopimuskoulutuksena suoritettavaan tutkintoon opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa tulee solmia oppisopimus. Tutkinnon suorittaminen on työnantajalle maksutonta ja työnantaja voi hakea koulutuskorvausta jokaisesta oppisopimusopiskelijasta.

Klikkaa tästä ja lue esitteemme

Koulutuksellinen lähtötasovaatimus oppisopimuskoulutukselle on vähintään väliaikaisen vartijan koulutus tai järjestyksenvalvojan peruskurssi. Agmen järjestää seuraavan väliaikaisen vartijan koulutuksen 22.2.2021 alkaen ja järjestyksenvalvojan peruskurssin 19.3.2021 alkaen.
 

Tutkintokoulutuksen järjestäjä on virallisesti Turun aikuiskoulutuskeskus, ja toteutuksesta vastaa Agmen Oy Jyväskylässä keskinäisen sopimuksen mukaisesti. Tutkintokoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, eli kontaktiopetuksena, itseopiskeluna ja työpaikalla tapahtuvana oppimisena. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti. Arvioinnin pohjalta laaditaan koulutuksen järjestäjän, hakijan ja työpaikkaohjaajan kanssa yhdessä suunnitelma tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi. Samalla myös mahdollinen aikaisempi osaaminen huomioidaan ja hyväksiluetaan koulutuksen järjestäjän toimesta.  

Tutkintoon sisältyy 35 kontaktiopetuspäivää. Huhtikuun 2021 loppuun mennessä toteutetaan kaikki korttikoulutukset 20 päivän aikana. Kesän jälkeen kontaktiopetus jatkuu syyskuussa, ja tutkinto valmistuu tammikuun 2022 loppuun mennessä. 

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

AGMEN