Tutkintokoulutuksen palaute

TAT 2022-2023

Arvioi ensin kokonaisuutta tutkinnon osa kerrallaan. Erittele jokaisen tutkinnon osan kohdalle meidän onnistumista kyseisen tutkinnon osan kohdalla. Mikä siinä oli hyvää, mikä ei niin hyvää ja erityisesti mitä voimme tehdä jatkossa paremmin.

Kouluttajat, tilat ja järjestelyt

Arvioi seuraavaksi kouluttajien onnistumista, käytettyjä tiloja ja järjestelyitä. Toivomme palautetta kouluttajittain eriteltynä, jotta kukin meistä voi todeta oman onnistumisen tason ja toisaalta poimia palautteesta myös kehitettävät asiat. Arvioi lisäksi käytettyjä koulutustiloja ja -paikkoja. Mikä paikka tai sijainti oli hyvä tai huono ja erityisesti mistä syystä. Entä miten onnituimme järjestelyissä, oliko helppoa vai hankalaa? Onko jotain parannettavaa?

Oppisopimus – toimiiko se?

Pohdi oppisopimusta yleisemmin koulutusmuotona. Sopiiko se sinulle ja sinun tilanteeseen, oliko helppoa ja selkeää vai hankalaa ja monimutkaista. Saadaanko oppisopimuksen hallinnosta jotekin selkeämpää?

Oma kokemus

Mikä oli parasta/hauskinta? Missä kehityin erityisesti? Mitä Agmenin toteuttama koulutus antoi, mitä jäi käteen?