Turvallisuusalan työnantaja – hyödynnä oppisopimuskoulutus

Osaava ja sitoutunut henkilöstö ei ole itsestäänselvyys millään alalla, kuten ei turvallisuusalallakaan. Alalle rekrytoidaan paljon työvoimaa etenkin kesäisin, mutta ongelmana on, etteivät nämä kausityöntekijät viihdy töissä välttämättä edes koko kesää – kesän jälkeisestä ajasta puhumattakaan. 

Turvallisuusalalle päädytään töihin usein kurssien kautta. Jos työ vie mennessään, kynnys osaamisen kasvattamiseen kouluttautumalla nousee korkeammaksi. Tähän vaikuttaa vahvasti myös työnantajayrityksen suhtautuminen tutkintokoulutukseen: arvostetaanko tutkintoja ja mahdollistavatko ne esimerkiksi tulevaisuudessa etenemisen esihenkilötehtäviin. 

Miten turvallisuusalalle sitten saataisiin uutta, vankan tietopohjan hankkinutta henkilöstöä ja yritykset saisivat pidettyä kiinni jo alalla olevista osaajista? Meillä on siihen vastaus: oppisopimuskoulutus.

Oppisopimus sitouttaa työntekijääsi

Oppisopimuksella on paljon tarjottavaa sinulle työnantajana. Tutkinnon suorittaminen sitouttaa nykyistä työntekijää yhä vahvemmin yritykseesi, sillä osaamisen kasvaessa myös työtehtäviä on mahdollista laajentaa. Lisäksi oppisopimusmahdollisuuden tarjoaminen viestittää yrityksesi halusta antaa työntekijälle tilaisuus kehittää osaamistaan ja vahvistaa asemaansa alalla. Voit myös tarjota oppisopimusta jo rekrytointivaiheessa, jolloin yrityksesi voi erottua helpommin muiden työnantajien joukosta.

“Oppisopimuksella työnantaja voi ilmaista halunsa satsata henkilöön ja tarjota yhteistyötä vähintään yhdeksäksi kuukaudeksi eteenpäin. Siinä samalla tarjotaan koulutuksen lisäksi vähintään oppisopimuksen vaatimat 25 viikkotuntia töitä, ja saahan sitä tehdä vaikka täyttäkin listaa”, Agmenin toimitusjohtaja Janne Mönkkönen kertoo. 

Oppisopimus on määräaikainen sopimus, jonka aikana opiskelija kouluttautuu ammatilliseen tutkintoon tehden samalla työtä oppisopimukseen sitotuneessa yrityksessä. Pohjalle tarvitaan siis normaali työsopimus työnantajan ja työntekijän välillä. Agmen Oy toimii yhteistyössä Turun Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa, ja järjestää turvallisuusalan ammattitutkintoon ja turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoon liittyvää tietopuolista koulutusta Turun AKK:n kanssa tehdyn keskinäisen sopimuksen puitteissa. Toistaiseksi Agmenin koulutukset on järjestetty Jyväskylässä, mutta maantieteellistä laajentumista haetaan aktiivisesti.

Turvallisuusalan tutkinnot syventävät työntekijäsi osaamista

Ammattitutkinto on houkutteleva vaihtoehto henkilölle, joka haluaa alalle tai on jo alalla ilman tutkintoa. Koska tutkinto suoritetaan oppisopimuskoulutuksella, suurin osa oppimisesta tapahtuu työpaikalla ja koulutuspäivillä täydennetään tarpeen mukaan niitä osa-alueita, jotka kaipaavat lisää oppia. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot antavat toisen asteen tutkintoina hakukelpoisuuden korkeakoulujen yhteishakuun.

Yksittäiseen kurssiin verrattuna ammattitutkinto on kattavampi kokonaisuus, josta avautuu tutkintoon valmistumisen myötä myös enemmän jatkomahdollisuuksia. Turvallisuusalan ammattitutkinnosta voi jatkaa alalla turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoon tai ammattikorkeakoulutasoiseen tutkintoon, kuten turvallisuusalan tradenomitutkintoon tai poliisiammattikorkeakouluun.

“Turvallisuusalan ammattitutkinto sisältää kahdesta neljään tuntia opiskelua kuukaudessa. Ammattitutkinto on käytännönläheinen ja toimivalmiuksia parantava koulutus, kun taas turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoa voi nimittää turvallisuusalan ensimmäiseksi esihenkilötutkinnoksi. Se sisältää lainsäädäntöpohjan opettelua, työn suunnittelua ja johtamista sekä elinkeinon harjoittamisen näkökulmaa”, Mönkkönen kertoo. 

Mitä oppisopimus vaatii työnantajalta?

Oppisopimus vaatii työnantajalta sitoutumista työntekijän opiskelun mahdollistamiseen ja oppisopimuksen vaatimien vähimmäistyötuntien tarjoamiseen. Koska valtaosa oppimisesta tapahtuu työssä, täytyy opiskelijalle nimetä työpaikkaohjaaja, joka varmistaa työtehtävien monipuolisuuden ja soveltumisen koulutuksen osaamistavoitteisiin.

“Jokainen turvallisuusalan yrittäjä voi miettiä tätä: sinä itse olet paras tekijä, mutta osaatko kouluttaa seuraavaksi parhaan? Me voimme auttaa sinua”, Mönkkönen toteaa. Hän on itse nähnyt oppisopimuksen hyödyt työntekijän, työnantajan ja kouluttajan näkökulmista.

Jos opiskelijalla on jo entuudestaan osaamista ja hän pystyy osoittamaan sen näytöillä, opetukseen ei ole kaikilta osin välttämätöntä osallistua. Sekä turvallisuusalan ammattitutkinto että turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto ovat näyttötutkintoja, joissa osaaminen osoitetaan työelämässä käytännön työtilanteissa.

Tutkintoihin voi myös sitoa erilaisia korttikoulutuksia, mikäli opiskelijalla on tarve niiden suorittamiseen. Jos panostat työntekijään ammattitutkinnon jälkeen vielä yhden lisäportaan turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon muodossa, yrityksesi saa vielä enemmän taitoa ja osaamista.

“Täytyy antaa mahdollisuus ja ottaa se vastaan – mitä menetät? Et mitään”, Mönkkönen kiteyttää.

Jos haluat kuulla lisää oppisopimuksesta ja turvallisuusalan tutkinnoista, ota rohkeasti yhteyttä Janneen!

Janne Mönkkönen
+358 40 718 9869
janne.monkkonen@agmen.fi