Turvallisuusalan työnantaja – viisi syytä, miksi oppisopimuskoulutus kannattaa hyödyntää

Oppisopimuskoulutus avaa monia mahdollisuuksia paitsi työntekijälle myös työnantajalle. Käymme tässä blogiartikkelissa läpi viisi syytä, miksi oppisopimuskoulutusta ei yksinkertaisesti kannata jättää hyödyntämättä.

1. Oppisopimus syventää työntekijän osaamista

Oppiminen on aina mahdollisuus, ja siksi nykyään kuulee puhuttavan elinikäisestä oppimisesta. Oppiminen ulottuu yhä enemmän myös työmaailmaan, jossa taitojen ja oman osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen on entistä keskeisemmässä roolissa.

Moni päätyy turvallisuusalan töihin kurssien kautta ja mitä vahvemmin työ vie mennessään, sitä haastavammalta jo pelkkä ajatus kouluttautumisesta tuntuu. Oppisopimuskoulutus soveltuu kuitenkin erinomaisesti yhteen töiden kanssa ja antaa työntekijällesi mahdollisuuden syventää osaamistaan. Oppisopimuskoulutukset ovat käytännönläheisiä koulutuksia, joiden aikana oppimista tapahtuu sekä opetuspäivinä että työssä.

Turvallisuusalan ammattitutkinto (TAT, 150 osp) on kattava kokonaisuus, joka perehdyttää opiskelijan syvemmin yksityisellä turvallisuusalalla toimimiseen useasta eri perspektiivistä. Turvallisuusalan ammattitutkinnosta voi jatkaa turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoon (TVEAT, 180 osp).

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot toisen asteen tutkintoina antavat hakukelpoisuuden korkeakoulujen yhteishakuun. Erilaisia jatko-opintomahdollisuuksia on tarjolla paljon.

Turvallisuusalan koulutusmahdollisuuksia korkeakouluissa ovat esimerkiksi:

» Turvallisuusalan tradenomitutkinto Laureassa
» Poliisiammattikorkeakoulu Tampereella
» Turvallisuus ja strateginen analyysi -maisteriohjelma Jyväskylän yliopistossa
» Maanpuolustuskorkeakoulu Helsingin Santahaminassa

2. Myös osatutkintoja voi suorittaa oppisopimuksella

Jos työelämässä olevan työntekijän kouluttaminen turvallisuusalan ammattitutkintoon tuntuu kerralla liian suurelta harppaukselta, oppisopimuskoulutus taipuu myös osatutkintojen suorittamiseen. 

Turvallisuusalan ammattitutkinto (150 osp) muodostuu kahdesta pakollisesta 25 osp:n (vartijan koulutus, pelastustoiminta) moduulista, ja jäljelle jäävät 100 osaamispistettä tulee valita muista yhdeksästä tutkinnon osista, jotka ovat pääsääntöisesti myös 25 osp:n laajuisia. Osatutkintoja voi kuitenkin opiskella vaikka vain yksi tutkinnon osa kerrallaan, eikä koko tutkinnon suorittamiseen tarvitse sitoutua heti.

Käytännön esimerkki havainnollistaen: lyhytkurssien (V40 ja V80) jälkeen työelämään keskittyneen vartijan osaamista halutaan syventää esimerkiksi järjestyksenvalvonnan tutkinnon osalla. Pakollisen järjestyksenvalvojan peruskurssin (5 päivää) lisäksi tutkinnon osaan voidaan hieman muuttujista riippuen sisällyttää esimerkiksi kaasusumutin-, TKP- ja järjestyksenvalvojan lisävoimankäyttökoulutus sekä PRJV-toiminta (1+1+2+1 pv). Tutkinnon osaan kuuluvaan tietopuoliseen koulutukseen kuluisi tässä esimerkissä siis aikaa yhteensä 10 työpäivää. Oppisopimuskoulutuksena koulutus olisi sekä työnantajalle että työntekijälle maksutonta.

Mikäli työntekijäsi nyt sinun kannustaminasi haluavat kokeilla oppisopimuskoulutusta turvallisuusalan ammattitutkinnossa, he voivat aloittaa esimerkiksi pelastustoiminnasta, järjestyksenvalvonnasta, tilannehallinnasta tai kaupan turvallisuustoiminnasta. Jos opiskelu sitten alkaa kiinnostaa, on tutkinto mahdollista täydentää loppuun oman aikataulun mukaan.

Kaikki turvallisuusalan ammattitutkinnon tutkinnon osat löydät täältä.

3. Oppisopimus sitouttaa työntekijän yritykseesi

Oppisopimus hyödyttää paitsi työntekijääsi myös yritystäsi työnantajana. Osaava ja sitoutunut henkilöstö ei nimittäin ole turvallisuusalalla mikään itsestäänselvyys, kuten se ei ole muillakaan aloilla.

Oppisopimuskoulutus sitouttaa työntekijääsi entistä vahvemmin yritykseesi, sillä osaamisen kertyessä lisääntyvät myös mahdollisuudet hänen työtehtäviensä laajentamiseen. Näin työntekijäsi todennäköisesti viihtyy yrityksesi palveluksessa paremmin ja pidempään, koska hänellä on mahdollisuus vahvistaa samalla asemaansa turvallisuusalalla. Koulutus myös vahvistaa ammatillista identiteettiä ja helpottaa arjen tilanteissa toimimista. 

4. Oppisopimus on hyvä valttikortti rekrytoinnissa

Oppisopimuksen mahdollistaminen viestittää yrityksesi halusta mahdollistaa työntekijän osaamisen kehittäminen. Oppisopimusopiskelun mahdollisuuden tuominen esiin rekrytointitilanteessa voi myös auttaa yritystäsi erottumaan paremmin muista työnantajista.

Oppisopimusmuotoisen opiskelun tarjoaminen potentiaaliselle työnhakijalle voi olla ratkaiseva syy siihen, että hän valitsee yrityksesi uudeksi työnantajakseen. Oppisopimuskoulutuksia on mahdollisuus räätälöidä yrityksesi tarpeisiin, jotta työntekijäsi osaaminen kehittyy nimenomaan hänen työnsä kannalta keskeisimmissä työtehtävissä.

Oppisopimuskoulutuksen nostaminen esiin rekrytoinnissa voi myös tuoda alalle uutta työvoimaa ja vähentää siten työntekijäpulaa. Kun otat alasta kiinnostuneen työntekijän töihin ja hän suorittaa esimerkiksi turvallisuusalan ammattitutkinnon työuransa alkuvaiheessa, hänestä alkaa muotoutua täydellisesti yrityksesi tarpeisiin räätälöity tulevaisuuden vahva osaaja.

5. Agmen tekee oppisopimuksen helpoksi toteuttaa

Oppisopimus on määräaikainen sopimus, jonka aikana opiskelija kouluttautuu ammatilliseen tutkintoon tehden samanaikaisesti töitä oppisopimukseen sitoutuneessa yrityksessä. Koulutussopimuksen taustalle vaaditaan siis työsopimus. Näet alla olevasta kuviosta, miten oppisopimuskokonaisuus muodostuu kolmen osapuolen kesken.

Toimimme yhteistyössä Turun Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa, joka järjestää turvallisuusalan ammattitutkintoon ja turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoon liittyvää tietopuolista koulutusta Turun AKK:n kanssa tehdyn keskinäisen sopimuksen puitteissa.

Jos huomaat, että yritykselläsi on tarvetta jonkinlaiselle koulutukselle, ota yhteyttä – katsotaan yhdessä, millaista koulutusta voisimme tarjota henkilöstöllenne!